▼ MENY

Körkortsfrågor

Du vill svänga höger i den kommande vägkorsningen. Vad är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Vägmarkeringen du kommer att korsa är:


Cykelpassage eller cykelöverfart (M16)
Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart, är uppsatt. Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje.

Eftersom dessa saknas …


Cykelöverfart (B8)


Väjningslinje (M14)

… går det att dra slutsatsen att det är en cykelpassage, inte en cykelöverfart.

En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.” (Trafikförordningen)

Korsar jag inte en påbjuden gång- och cykelbana?
– Nej, eftersom det finns vägmarkeringar för cykelpassage, kan man säga att gång- och cykelbanan upphör i själva korsningen och börjar gälla igen direkt efter. I korsningen är det bara en cykelpassage, inget annat.

Vad är det egentligen för skillnad på ”väjningsplikt” (cykelöverfart) och ”köra med låg hastighet och lämna cyklande tillfälle att passera” (cykelpassage)?
– I samband med sväng (som i frågan) är skillnaden i praktiken väldigt liten mellan dessa. Ändå måste det finnas en skillnad, annars skulle det inte vara formulerat på det sättet i Trafikförordningen. Väjningsplikt är ett starkare ord som innebär större skyldigheter från din sida. Trafikförordningen anger att: ”Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Har inte cyklisten också skyldigheter mot mig som bilförare?
– Jo, Transportstyrelsen skriver detta ur cyklistens perspektiv: ”Att du har väjningsplikt när du kommer in på en väg från en cykelbana samtidigt som bilföraren har skyldigheter mot dig som cyklist på en cykelpassage kan verka motsägelsefullt. Genom att både du och bilisten har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2024 online eller ladda ner körkortsboken 2024 gratis som PDF.

Fler exempel på teorifrågor:

Se även: körkortsfrågor med videoklipp.

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: