▼ MENY

Föraren till bilen i mitten av fotot har kört in till vägkanten för att svara i mobiltelefonen. Varför är det förbjudet på denna plats?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

 • Vädret gör att det kan utgöra en trafikfara
  – Det regnar visserligen, men sikten verkar fortfarande vara god och det är inte mörkt. Vädret är alltså inte ett tillräckligt stort problem för att det skulle kunna klassas som trafikfarligt att stanna.
 • Mittlinjen är heldragen, vilket hindrar trafiken bakom från att köra om
  – Det ser ut att finnas minst två bilbredders marginal att köra om på, så det är inga problem med marginalerna. Att linjen är heldragen innebär inte automatiskt omkörningsförbud.
 • Vägen är en huvudled
  – Det går att konstatera att vägen är en huvudled genom att titta på baksidan av märket under 70-skylten. Märket under 70-skylten skulle kunna vara ett märke som signalerar slutet på huvudleden, men genom att tillämpa uteslutningsmetoden på de andra alternativen kan du anta att det inte är ett slutmärke (inget alternativ skulle vara rätt om det var ett slutmärke).

  Att svara i mobiltelefonen räknas som parkerande, inte stannande. Se Körkortsboken (upplaga 19, sida 104): ”Parkeringsförbudet på huvudled gör att du inte ens får stanna och svara i telefonen”.

Eftersom det råder parkeringsförbud på huvudleder (anta att det är en huvudled, se punkten ovan) är det förbjudet att svara i mobiltelefonen på denna plats.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil