▼ MENY

Om du kör i 100 km/h och ökar farten till 110 km/h, hur mycket tid tjänar du då per mil?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Körkortsboken (upplaga 19, sida 84):
Ökar du medelfarten 10 km/h blir tidsvinsten per mil:
– i farter under 90 km/h cirka 1 minut
– i farter över 90 km/h cirka ½ minuter

Nedan följer matematiska uträkningar som du med största sannolikhet inte behöver kunna till det riktiga provet. Det räcker med att du vet att tidsvinsten är liten.

Metod 1

Färgkoder för siffrorna (lättare att hålla reda på dem)
Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Minuter per timme (eftersom hastigheten är km/h, kilometer per timme) 60 min
Antal kilometer på 1 mil 10 km

Först räknar vi fram hur många minuter det tar att åka 1 km i de båda hastigheterna:

 • 60 / 100 = 0,6 minuter tar det att åka 1 km
 • 60 / 110 = 0,54 minuter tar det att åka 1 km

Det går alltså lite snabbare med den högre hastigheten. Skillnaden är:

 • 0,6 - 0,54 = 0,06 minuter snabbare per km att åka i 110 km/h jämfört med 100 km/h.

Det frågas dock efter hur mycket du tjänar per mil, inte per km. Gör därför om siffran till tidsvinst per mil:

 • 0,06 * 10 = 0,6 minuters tidsvinst per mil

Nu är det egentligen klart. Det är dock lättare att förstå om svaret görs om till sekunder:

 • 0,6 * 60 = 36 sekunder

Metod 2

Färgkoder för siffrorna (lättare att hålla reda på dem)
Ursprunglig hastighet 100 km/h
Ny hastighet 110 km/h
Sträcka 1 mil = 10 000 meter
Fast omvandlingstal km/h till m/s 3,6 gånger

Formel för uträkning av tid:

 • Sträcka / hastighet = tid

För att formeln ska fungera krävs det att vi använder meter i stället för mil och meter per sekund (m/s) i stället för kilometer i timmen (km/h). Hastigheterna får därför göras om till m/s:

 • 100 / 3,6 = 27,78 m/s
 • 110 / 3,6 = 30,56 m/s

Först nu kan vi använda formeln Sträcka / hastighet = tid:

 • 10 000 / 27,78 = 360 s
 • 10 000 / 30,56 = 327 s

Nu kan vi få fram tidsskillnaden mellan de båda hastigheterna:

 • 360 - 327 = 33 sekunder

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil