▼ MENY

Den röda bilen som står still i mitten av fotot ska svänga direkt in till höger. Vad anser du om placeringen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Vid högersväng skall ett fordon föras så nära körbanans högra kant som lämpligen kan ske”. (Trafikförordningen)

Att du med en placering mitt i körfältet skulle ha en ”god säkerhetsmarginal” till fotgängaren låter konstigt. Det skulle väl inte bli osäkrare om du placerade bilen mer till höger?

Köp alla 1 000 frågor för personbil