▼ MENY

Vad talar denna märkeskombination om?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Kollektivkörfältet är till för fordon i linjetrafik, dock ”får cyklister och mopedister använda körfältet.” (Du och jag i trafiken, upplaga 28, sida 118).

Märkeskombinationen ska alltså tolkas så här: Normalt får cyklister och mopedister köra i ett kollektivkörfält, men just här förbjuder tilläggstavlan cyklister och mopedister. Den normala betydelsen kompletteras alltså.

Ovan finns exempel på en förklaring av en teorifråga från Körkortonline.se. Du kan skapa ett konto med 1 000 teorifrågor att öva på inför det riktiga teoriprovet. Körkortonline.se har, utöver svenska, även teoriprov på engelska och teoriprov på arabiska.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil