▼ MENY

Vad är sant för denna kombination av märken?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Väjningsplikt (B1)
Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning.

Väjningspliktsskylten har alltså flera innebörder:

  • Väjningspliktsskylt = ”väjningsplikt mot fordon på korsande väg”.
  • Väjningspliktsskylt + Tilläggstavla T3 = ”förberedande upplysning om stopplikt” (samma som i frågan).

Är det inte så att jag har väjningsplikt direkt vid skylten och stopplikt 200 meter längre fram?
– Nej, vid skylten ska du inte göra någonting, den talar endast om att du har stopplikt längre fram.

Exempel på en verklig situation med skyltarna:

Vid skyltarna är det en helt vanlig vägsträcka utan korsande trafik, det vill säga, du kan inte tillämpa väjningsplikt där. Stopplikten gäller i korsningen som kommer längre fram till höger.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Exempel på provfrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil