▼ MENY

Teoritest

Vilket alternativ är sant angående fordonsskatt?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Genomgång av alternativen:

 • Fordonsskatten ingår i trafikförsäkringen.
  – Fel, trafikförsäkringen skyddar endast vid olyckor.

 • Fordonsskatten är inte lika stor för alla fordon.
  – Rätt, ”Skattens storlek beror på, och beräknas, utifrån en rad faktorer. Följande faktorer kan ha inverkan på skattens storlek: fordonskategori, skattevikt, drivmedel, koldioxidutsläpp” (Transportstyrelsen)

 • Fordonsskatt måste betalas för alla fordon.
  – Fel, ”Följande fordon är inte fordonsskattepliktiga: […] mopeder, traktorer klass II (jordbrukstraktorer)” (Transportstyrelsen)

 • Fordonsskatt måste betalas även om ett fordon är avställt.
  – Fel, ”Avställda fordon är inte skattepliktiga.” (Transportstyrelsen)

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: