▼ MENY

Du ska parkera inom detta tillfälliga parkeringsområde. Vilken väjningsregel gäller när du närmar dig andra bilar som också kör inom området?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Högerregeln gäller där inga andra väjningsregler finns. Högerregeln säger: ”När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger”. (Trafikförordningen)

Användbara länkar:

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Exempel på provfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil