▼ MENY

Vilket vägmärke finns uppsatt på bilden?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Förbud mot trafik med fordon (C2)


Förbud mot infart med fordon (C1)

Det går även att se på skyltens böjning. Endast ”Förbud mot infart med fordon” kan ha en sådan böjning.

Det finns indikationer på att baksidor av skyltar förekommer på det riktiga teoriprovet.

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Exempel på provfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil