▼ MENY

Teoritest

Hur bör du placera dig när du kör över ett backkrön?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

På andra sidan backkrönet kan faror finnas på alla ställen.

Placerar du dig långt till vänster, ökar risken att krocka med mötande trafik.

Placerar du dig lång till höger, ökar risken att du kör på en fotgängare eller en cyklist vid vägkanten. Samma gäller om du kör på vägrenen (som är det i särklass sämsta alternativet här).

Bäst kompromiss är att du håller dig i mitten av ditt körfält.

Användbara länkar:

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: