▼ MENY

Vilket alternativ är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Krockkudden måste inte fysiskt monteras ur som alternativet anger, den måste bara kopplas bort. Om du vill vara 100 % säker så är det bäst att fysiskt ta ur krockkudden (teknik kan alltid krångla), men det är som sagt inget krav.

Normalt avstånd till krockkudden är det bästa. Krockkudden ”kan ge mycket svåra skador, om du är för nära när den blåses upp.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 117).

Krockkudden fylls på 0,1 sekunder” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 116). 0,1 sekunder är mindre än 1 sekund, vilket gör att detta alternativ är rätt.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil