▼ MENY

Körkortsfrågor

Vad är sant angående den gula trafiksignalen?


Gul (SIG4)
Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.

Om du kör i 50 km/h och det växlar från grönt till gult när du är 3 meter från lamporna, skulle det vara omöjligt att hinna stanna. Att panikbromsa kan orsaka en mycket farlig trafiksituation.


Röd (SIG1)
Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

De har alltså inte exakt samma betydelse.

Köp alla 1 000 frågor för personbil