▼ MENY

Körkortstest

Vad är sant angående huvudleder?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu


Huvudled (B4)
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

Genomgång av alternativen:

 • En huvudledsskylt sätts upp i början av huvudleden och upprepas före varje korsning med annan väg.
  – Fel, skylten upprepas efter korsningar, inte före.

 • Korsande vägar som ansluter till huvudleden har alltid stopplikt.
  – Fel, de kan även ha vanlig väjningsplikt.

 • En huvudledsskylt sätts inte upp om det tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.
  – Rätt, se citatet ovan.

 • Huvudleder är fria från korsningar med trafik i samma plan.
  – Fel, huvudleder har ofta många anslutande vägar i samma plan.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1000 körkortstestfrågor.

Det finns även en gratis körkortsbok / teoribok online (2024). Missa inte körkortsboken som PDF med körkortsteori

Här finns exempel på fler förklaringar:

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: