▼ MENY

Vilken eller vilka fordon har parkerat på ett otillåtet sätt?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant”. (Trafikförordningen)

C bryter med största sannolikhet mot båda villkoren i regeln (det vill säga står både i korsningen och mindre än 10 meter från korsande körbana).

Köp alla 1 000 frågor för personbil