▼ MENY

Vilken eller vilka fordon har parkerat på ett otillåtet sätt?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant”. (Trafikförordningen)

C bryter med största sannolikhet mot båda villkoren i regeln (det vill säga står både i korsningen och mindre än 10 meter från korsande körbana).

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Teoriprov gratis – 65 frågor »

Köp alla 1 000 frågor för personbil