▼ MENY

Om du kör på en gående, hur stor roll spelar det att du körde i 30 km/h i stället för 50 km/h?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

En fotgängare ”löper 80 procents risk att dödas vid en påkörningshastighet om 50 km/tim medan risken att dödas endast är cirka 10 procent vid en hastighet om 30 km/tim.” (Trafikverket).

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.

Det finns även en avdelning för körkortsteori.

Här finns exempel på fler förklaringar:

Gratis test – testa 65 frågor »

Köp alla 1 000 frågor för personbil