▼ MENY

Om du kör på en gående, hur stor roll spelar det att du körde i 30 km/h i stället för 50 km/h?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

En fotgängare ”löper 80 procents risk att dödas vid en påkörningshastighet om 50 km/tim medan risken att dödas endast är cirka 10 procent vid en hastighet om 30 km/tim.” (Trafikverket).

Köp alla 1 000 frågor för personbil