▼ MENY

Körkortstest

Vilken är den största anledningen till att det finns förbud mot dubbdäck?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Alla alternativ stämmer till viss del. Den ”största anledningen”, som det frågas efter, är dock hälsoaspekten:

Det farliga är att hälsan påverkas […] Partiklar i utomhusluften påverkar vår hälsa negativt. De irriterar luftvägarna och bidrar till att försämra olika lungsjukdomar som astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). […] Om vi minskar andelen dubbdäck ökar förutsättningen för bättre luftkvalitet, bättre hälsa och ökad livskvalitet. Det medför troligen också lägre sjukvårdskostnader. ” (Trafikverket)

Bakgrunden till förslaget är att dubbdäcken genom ökat vägslitage, enligt regeringen, bidrar till att partiklar frigörs från vägbeläggningen för att sedan andas in av människor. Detta kan i sin tur kopplas till hjärt- och kärlsjukdomar och andra luftvägsrelaterade hälsoproblem.” (NTF)

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1000 körkortstestfrågor.

Det finns även en gratis körkortsbok / teoribok online (2024). Missa inte körkortsboken som PDF med körkortsteori

Här finns exempel på fler förklaringar:

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: