▼ MENY

Är det lämpligt att tvätta bilen så att smutsen och tvättmedlet rinner ner i en vanlig gatubrunn?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Bilvårdsprodukter får inte spolas ut i gatubrunnar. Gatubrunnar leder regnvatten direkt ut i närmsta vattendrag, sjö eller hav. Föroreningar från biltvätt på gatan renas alltså inte i reningsverk.” (Körkortsboken, upplaga 19, sida 223)

Köp alla 1 000 frågor för personbil