▼ MENY

Var gäller stopp- och parkeringsförbud?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Ett fordon får inte stannas eller parkeras […] på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe”. (Trafikförordningen)

Att förbudet inte gäller efter beror på att sikten inte skyms på samma sätt då. De gående befinner sig då framför den parkerade bilen, vilket gör att du ser dem.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil