▼ MENY

Körkortsfrågor

Vad är sant i vägkorsningen där videon tar slut?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Det finns inget som tyder på något annat än att högerregeln gäller: ”När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger” (Trafikförordningen).

Vägen till höger är en återvändsväg (återvändsgränd). Du får köra in där, men du kan inte komma vidare, eftersom det inte finns någon fortsättning på vägen.


Återvändsväg (E17)
Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

Sikten är skymd och det kan vara bra att köra långsamt eller till och med att stanna. Stopplikt har du dock endast om det finns en stoppskylt, vilket saknas i denna situation.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2024 online eller ladda ner körkortsboken 2024 gratis som PDF.

Fler exempel på teorifrågor:

Läs mer om teoriprov med filmklipp.

Kategori:

Gratis test – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: