▼ MENY

Är det förbjudet att köra om tvåhjuliga fordon i samband med järnvägskorsningar?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Normalt gäller omkörningsförbud. ”Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får dock köras om.” (Trafikförordningen)

Om vägen är bred och sikten är god skulle det inte vara säkert eller smidig om du var tvungen att bromsa in kraftigt och köra i snigelfart bakom cyklisten (och därmed passera den farliga järnvägsöverfarten i mycket låg hastighet).

Om vägen är smal och sikten är skymd får du dock inte köra om enligt andra regler. Här frågas det dock bara om det generellt är förbjudet, vilket det inte är.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil