Start > Körkortsforum > Prövotid på körkortet, vad krä…

Prövotid på körkortet, vad krävs för att förlora det?

Björn He 2024-02-25 23:51 ! Citera #
Molly 2020-02-28
Eftersom du har fått brevet så står du som bilägare, och då kommer du i slutändan att få betala iallafall.
För det är alltid ens ansvar som bilägare att veta vem man har lånat ut bilen till, eller om man själv har kört den.
Ignorerar du att göra rätt för dig, så kommer det bara drabba dig själv ännu värre i framtiden!

Så gör rätt, var ärlig och stå för att du har gjort fel!!!
Skulle någon annan än själva fordonsägaren ha kört fordonet så brukar fordonet ofta (men kanske långt från alltid) vara anmält stulet. Förresten tycker jag att en fordonsägare ska ha eftertanke och vara varsam med vem den lånar ut bilen till, om den låter en annan person köra bilen. Om möjligt så kan väl bilens ägare och den andra personen som vill köra bilen komma överens om att göra ett tillfälligt ägarbyte på bilen så att den andra personen tillfälligt är bilens ägare/brukare, och sen när den andra har lånat färdigt så gör de två ett ägarbyte tillbaka.

Jag cyklade förresten mot rött ljus i en bevakad gatukorsning en dag under höstterminen i årskurs 9, om jag hade anmälts för trafikbrott då (som jag dock inte anmäldes för nu), hade det då kunnat ge mig avstängning från att ansöka om körkortstillstånd eller ta körkort när jag fyllde 18?
Björn He 2024-02-26 00:55 ! Citera #
Gäst 2020-01-23
Det tar ett tag innan byråkratin gjort sitt på TS.

34Km/h för fort är en hel del.
Du kan räkna med att ditt kort ryker.
Tänk om bilar hade varit utrustade med ett tekniskt system kallat AVC liknande järnvägens ATC (Automatic Train Control; AVC skulle betyda Automatic Vehicle Control och likna ATC), som vad jag vet är ett radiostyrt, eller kanske numera datorstyrt, tekniskt system som delvis automatiskt kan manövrera ett järnvägståg eller spårvagn, genom att (mestadels) stanna tåget/spårvagnen automatiskt om tåget/spårvagnen är på väg att passera en stoppsignal eller annars bromsa (utan manuell bromsning av föraren) då tåget är på väg att öka farten i högre hastighet än den högsta tillåtna.
Jag vet inte exakt hur ATC fungerar men tågen måste väl vara utrustade med någon sorts radio- eller datorstyrda sensorer som ger radiosänd eller datorsänd information om vad högsta tillåtna hastigheten är eller vad järnvägssignalen talar om, och om tåget eller spårvagnen håller på att passera en stoppsignal eller annars öka farten i högre fart än högsta tillåtna, så aktiveras en teknisk spärr som automatiskt stoppar tåget före stoppsignalen, eller annars bromsar tåget för att stoppa det från att gå upp i för hög hastighet.

Om vägfordon liksom spårfordonen hade haft ett ATC-liknande system, AVC, så hade väl bilar varit utrustade med en teknisk spärr som automatiskt bromsar bilen om föraren försöker öka farten till exempelvis högre fart än 50 km/tim på en 50-väg.
Nu är det i varje fall internationell lag på att tunga lastbilar inte får vara konstruerade för att kunna köras i högre hastighet än 90 km/tim, och tunga bussar får inte vara konstruerade för högre hastighet än 100 km/tim, och personbilar borde ha en liknande lag, att de inte får vara konstruerade för att köras fortare än 120 eller 130 km/tim. Om en personbil försöker uppnå högre hastighet än 120 eller 130 km/tim så borde en hastighetsbroms automatiskt aktiveras, för att bromsa med hastigheten till under 120 eller 130.
Gäst 2024-02-26 23:19 ! Citera #
Björn He 2024-02-26
Tänk om bilar hade varit utrustade med ett tekniskt system kallat AVC liknande järnvägens ATC (Automatic Train Control; AVC skulle betyda Automatic Vehicle Control och likna ATC), som vad jag vet är ett radiostyrt, eller kanske numera datorstyrt, tekniskt system som delvis automatiskt kan manövrera ett järnvägståg eller spårvagn, genom att (mestadels) stanna tåget/spårvagnen automatiskt om tåget/spårvagnen är på väg att passera en stoppsignal eller annars bromsa (utan manuell bromsning av föraren) då tåget är på väg att öka farten i högre hastighet än den högsta tillåtna.
Jag vet inte exakt hur ATC fungerar men tågen måste väl vara utrustade med någon sorts radio- eller datorstyrda sensorer som ger radiosänd eller datorsänd information om vad högsta tillåtna hastigheten är eller vad järnvägssignalen talar om, och om tåget eller spårvagnen håller på att passera en stoppsignal eller annars öka farten i högre fart än högsta tillåtna, så aktiveras en teknisk spärr som automatiskt stoppar tåget före stoppsignalen, eller annars bromsar tåget för att stoppa det från att gå upp i för hög hastighet.

Om vägfordon liksom spårfordonen hade haft ett ATC-liknande system, AVC, så hade väl bilar varit utrustade med en teknisk spärr som automatiskt bromsar bilen om föraren försöker öka farten till exempelvis högre fart än 50 km/tim på en 50-väg.
Nu är det i varje fall internationell lag på att tunga lastbilar inte får vara konstruerade för att kunna köras i högre hastighet än 90 km/tim, och tunga bussar får inte vara konstruerade för högre hastighet än 100 km/tim, och personbilar borde ha en liknande lag, att de inte får vara konstruerade för att köras fortare än 120 eller 130 km/tim. Om en personbil försöker uppnå högre hastighet än 120 eller 130 km/tim så borde en hastighetsbroms automatiskt aktiveras, för att bromsa med hastigheten till under 120 eller 130.
Snälla björn sluta prata massa nonsens.

Återigen: lastbilar och bussar är inte konstruerade för max hastighet 90/100 och det finns ingen sån internationell lag. Det är så enkelt att det är en en ”spärr” i databoxen som helt enkelt ”släpper upp” gasen även om du sitter med gasen i botten.

Automatisk spärr på bilar? Nä gubevaremig väl!! Förutom att man i moderna bilar kan ställa om farthållaren till att bli just en fartspärr så vill jag under inga omständigheter bli övervakad av något automatiskt system. Räcker gott med poliser och kameror längs vägarna!

Åter till frågan:
Kör man med för tungt släp med endast b kort får man inte köra vidare och blir rapporterad för olovlig körning vilket inte ser bra ut om man har prövotid.
Ta be istället, det är väldigt lätt :)
Björn He 2024-02-27 20:15 ! Citera #
Gäst 2024-02-26
Snälla björn sluta prata massa nonsens.

Återigen: lastbilar och bussar är inte konstruerade för max hastighet 90/100 och det finns ingen sån internationell lag. Det är så enkelt att det är en en ”spärr” i databoxen som helt enkelt ”släpper upp” gasen även om du sitter med gasen i botten.

Automatisk spärr på bilar? Nä gubevaremig väl!! Förutom att man i moderna bilar kan ställa om farthållaren till att bli just en fartspärr så vill jag under inga omständigheter bli övervakad av något automatiskt system. Räcker gott med poliser och kameror längs vägarna!

Åter till frågan:
Kör man med för tungt släp med endast b kort får man inte köra vidare och blir rapporterad för olovlig körning vilket inte ser bra ut om man har prövotid.
Ta be istället, det är väldigt lätt :)
Tunga lastbilar och bussar är VISST konstruerade för högst 90 eller 100 km/tim. Jag har läst att det är lag på att en tung lastbil inte får vara konstruerad för att köras i högre hastighet än 90 km/tim, och en tung buss inte för att köras i högre än 100 km/tim. Är fordonet utrustat med en teknisk spärr som hindrar fordonet från att komma upp i högre fart än 90, då är fordonet konstruerat för att kunna köras i högst 90 km/tim.
Vad gäller kamerakontroll och poliskontroll av hastighet så vore såna kontroller onödiga att göra om bilar hade haft ett system kallat Automatic Vehicle Control, liknande järnvägens Automatic Train Control, för med ett sånt tekniskt system vore det inte möjligt att köra en bil fortare än exempelvis 50 km/tim när hastighetsbegränsningen är 50. Nu när största delen av järnvägen är reglerad genom ATC så kan inte tåg köras i högre hastighet än den högsta tillåtna, för om tåget försöker uppnå högre fart än högsta tillåtna farten så bromsas tåget automatiskt genom någon form av radiostyrd (eller kanske numera datorstyrd) sensor som automatiskt kan mäta farten och bromsa ned farten då fartbegränsningen är på väg att överskridas.

Förresten har jag försökt skriva till polisen att jag tycker det är ganska onödigt av polisen att utföra hastighetskontroller, och polisen bör prioritera viktigare arbetsuppgifter som exempelvis handläggning av brott. Hastighetskontroller borde ändå kunna skötas automatiskt.
Tänk om man hade kunnat uppfinna eller utveckla radiostyrda fjärrhastighetsmätare som kan ställas in på en viss högsta hastighet, då förstås den hastighet som är högsta tillåtna, och som kan mäta hastigheten hos de fordon som närmar sig och, om den inställda högsta hastigheten överskrids av ett fordon som närmar sig, ta kort på det fordonet med hjälp av en kamera. Då hade såna fjärrhastighetsmätare kunnat sättas upp på vissa platser utmed vissa vägar, och under såna förutsättningar skulle man kunna begränsa polisens befogenheter att stoppa fordonsförare som kör för fort, att stoppa en fordonsförare bara för att konfrontera den och utfärda böter till den för brott mot gällande trafikregler är nästan alltid ganska onödigt, och om det finns installerade fjärrhastighetsmätare så bör polisen hellre bara kunna avstå från att stoppa fordonsförare som åker i för hög fart och låta dem köra vidare; de kommer ändå att kunna fällas för fortkörningen genom fotobevisen från fjärrhastighetsmätaren, oavsett om polisen försöker stoppa dem eller ej.
Gäst 2024-02-27 22:54 ! Citera #
Hur förklarar du då att en brandbil (som är en vanlig lastbil) får gå så fort den orkar? Oftast kör dom runt 120...
Att en lastbil har en fartspärr innebär inte att den är konstruerad så att det är max fart.
I nerförsbacke kan man rulla ”hur fort man vill” med lastbilen...
Björn He 2024-02-28 14:11 ! Citera #
Gäst 2024-02-27
Hur förklarar du då att en brandbil (som är en vanlig lastbil) får gå så fort den orkar? Oftast kör dom runt 120...
Att en lastbil har en fartspärr innebär inte att den är konstruerad så att det är max fart.
I nerförsbacke kan man rulla ”hur fort man vill” med lastbilen...
Brandbilar kan väl ha dispens från kravet för tunga lastbilar att vara utrustad med en fartspärr som hindrar fordonet från att uppnå högre hastighet än 90 km/tim…
Gäst 2024-02-28 17:56 ! Citera #
Björn He 2024-02-27
Tunga lastbilar och bussar är VISST konstruerade för högst 90 eller 100 km/tim. Jag har läst att det är lag på att en tung lastbil inte får vara konstruerad för att köras i högre hastighet än 90 km/tim, och en tung buss inte för att köras i högre än 100 km/tim. Är fordonet utrustat med en teknisk spärr som hindrar fordonet från att komma upp i högre fart än 90, då är fordonet konstruerat för att kunna köras i högst 90 km/tim.
Vad gäller kamerakontroll och poliskontroll av hastighet så vore såna kontroller onödiga att göra om bilar hade haft ett system kallat Automatic Vehicle Control, liknande järnvägens Automatic Train Control, för med ett sånt tekniskt system vore det inte möjligt att köra en bil fortare än exempelvis 50 km/tim när hastighetsbegränsningen är 50. Nu när största delen av järnvägen är reglerad genom ATC så kan inte tåg köras i högre hastighet än den högsta tillåtna, för om tåget försöker uppnå högre fart än högsta tillåtna farten så bromsas tåget automatiskt genom någon form av radiostyrd (eller kanske numera datorstyrd) sensor som automatiskt kan mäta farten och bromsa ned farten då fartbegränsningen är på väg att överskridas.

Förresten har jag försökt skriva till polisen att jag tycker det är ganska onödigt av polisen att utföra hastighetskontroller, och polisen bör prioritera viktigare arbetsuppgifter som exempelvis handläggning av brott. Hastighetskontroller borde ändå kunna skötas automatiskt.
Tänk om man hade kunnat uppfinna eller utveckla radiostyrda fjärrhastighetsmätare som kan ställas in på en viss högsta hastighet, då förstås den hastighet som är högsta tillåtna, och som kan mäta hastigheten hos de fordon som närmar sig och, om den inställda högsta hastigheten överskrids av ett fordon som närmar sig, ta kort på det fordonet med hjälp av en kamera. Då hade såna fjärrhastighetsmätare kunnat sättas upp på vissa platser utmed vissa vägar, och under såna förutsättningar skulle man kunna begränsa polisens befogenheter att stoppa fordonsförare som kör för fort, att stoppa en fordonsförare bara för att konfrontera den och utfärda böter till den för brott mot gällande trafikregler är nästan alltid ganska onödigt, och om det finns installerade fjärrhastighetsmätare så bör polisen hellre bara kunna avstå från att stoppa fordonsförare som åker i för hög fart och låta dem köra vidare; de kommer ändå att kunna fällas för fortkörningen genom fotobevisen från fjärrhastighetsmätaren, oavsett om polisen försöker stoppa dem eller ej.
Angående hastighetskameror: Det är ganska dyrt och onödigt att installera så kallade fartkameror som kan fotografera fordon som åker i för hög hastighet, de flesta fordonsförare brukar sänka farten om de kör för fort, för att tillfälligt förbi kameran köra i högsta tillåtna hastigheten, och det är väl väldigt sällan fartkameran lyckas ta kort på någon som kör för fort och glömmer att sakta ned till tillåten hastighet strax före kameran. Det kostar alltså pengar att installera kameror, men det går åt onödigt mycket resurser för trafikpolisen att genomföra hastighetskontroller, resurser som hellre bör prioriteras till annat viktigt som exempelvis handläggning av brottmål. Att genomföra hastighetskontroller skulle ändå ha varit onödigt om bara alla fordonsförare haft tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller i trafiken och hur man ska tillämpa dem korrekt, för då skulle antalet fortkörare ha kunnat vara närmast 0; att ha kunskap om vilka regler som gäller i trafiken och hur man skall tillämpa dem korrekt är ändå grundläggande för att få ha körkort, eller t.o.m. för att få cykla, alltså även barn som just börjat cykla måste ha kunskap om hur gällande trafikregler skall tillämpas. Man kan exempelvis inte krocka med ett fordon som närmar sig från höger i en korsning, där man har väjningsplikt mot fordon från höger, och ursäkta det med att man inte hade lärt sig högerregeln; det kanske är mänskligt att sakna kunskap om vissa trafikregler som högerregeln när man är barn och just lärt sig att cykla eller annars om man saknar körkort och inte får köra bil utan bara cykla, men att skylla på mänskliga faktorn är INTE (alltid) möjligt.
Om man kör på eller annars krockar med ett fordon från höger i en korsning, där man måste ha väjt för ett fordon från höger enligt högerregeln, då är man skyldig att betala ersättning för det skadade motpartsfordonet, och ersättningsskyldigheten går normalt på den egna trafikförsäkringen (om man har trafikförsäkring); man kan inte skylla på att inte ha lärt sig högerregeln, för det är ingen omständigheter som kan befria en som inte följt högerregeln från ansvar för att inte ha följt trafikregler. Praktiskt sett kan faktiskt ett fordon som måste ges företräde bara köra direkt fram från den högra korsande vägen, och det är något man måste vara tillräckligt uppmärksam på och beredd att stanna för (vid behov) när man närmar sig en gatukorsning där väjningsplikt enligt högerregeln gäller.
Björn He 2024-02-29 01:14 ! Citera #
Om man skulle begå ett sånt trafikbrott som kan leda till körkortsindragning på uppkörningen, vad kan bli påföljderna av det då?
Jag frågar för att inspektören som kuggade mig på första försöket i Västerås, uppgav att jag hade åkt i 50 på 30-sträckan på Södra ringvägen förbi Västerås resecentrum (men jag vägrade att tro på det!), och att köra i 50 km/tim på en 30-väg är tydligen en grov trafikförseelse som i regel kan ge körkortsindragning. Men jag hade ju inte körkort när jag hade uppkörning, och då inte heller möjlighet att bestraffas med körkortsindragning, men hade jag ändå kunnat få en liknande påföljd, som exempelvis avstängning från möjligheten att ta körkort under ett halvt eller ett helt års tid; att köra i 50+ på 30-väg när man har körkort kan väl normalt ge körkortsindragning i mellan 6 och 12 månader?
I så fall var det fel att kugga mig på körkortsprovet bara för att jag ”inte följt trafikregler”, jag kunde väl hellre bara ha fått godkänt med villkoret att jag måste vänta i ytterligare minst tre månader innan mitt blivande körkort blir giltigt med anledning av att jag kört för fort på en 30-väg, och som bestraffning för den trafikförseelsen är jag avstängd från behörighet att köra bil under tre månaders tid (efter att ha avlagt körkortsprov).
Björn He 2024-03-03 20:44 ! Citera #
Gäst 2016-11-22
Du ska inte köra över hastigheten, så det behöver du inte fundera på :D
Men om du vill veta så kan man ju alltid googla på det :)
Polisen borde införa nya regler och villkor för körkort som är att körkort kan återkallas vid körning i mer än 20 km/tim för fort vid färd på väg i tätbebyggt område (och inte enbart vid körning i mer än 20 för fort på 30-vägar), då skulle fordonsförare kunna få körkortsåterkallelse vid körning i 60+ på 40-väg och 70+ på 50-väg (men helst borde körning i 60+ även på 50-väg ge indraget körkort med tanke på att 60+ är farligt hög hastighet inom tätbebyggelse), men nu kan man tydligen bara få körkortsåterkallelse vid körning i 70+ på 40-väg eftersom gränsen går vid mer än 30 för fort, utom på 30-vägar där gränsen går vid mer än 20 för fort.

Jag undrar förresten varför inte Sverige har ett system med straffpoäng för brott mot Trafikförordningen och återkallelse av körkort efter 12 straffpoäng, till skillnad från andra länder som USA, Storbritannien och Australien som har sånt straffsystem. Då skulle exempelvis körning i 50-60 km/tim på 30-väg eller annars körning i mellan 20 och 30 km/tim för fort i tätbebyggt område kunna ge 6 straffpoäng = körkortsåterkallelse om man ertappas för det två gånger; i USA, Storbritannien och Australien kan underlåtelse att stanna vid rött ljus ge 6 straffpoäng, och att missa väjningsplikt kan ge 3 eller 4 straffpoäng.
Björn He 2024-03-20 12:56 ! Citera #
MP 2021-05-23
Nej, men du lär få en varning av Transportstyrelsen.
Någon snubbe som hade kört i över 50 km/tim på en 30-gata fick betala 3800 kronor i böter för brott mot Trafikförordningen, och skulle nog ha fått indraget körkort också, men Transportstyrelsen gav honom en varning istället, med hänsyn till att han var beroende av körkort i sitt arbete som tydligen kräver bilkörning. Varning beyder väl att han riskerar att få omedelbar körkortsindragning om förseelsen, att köra 50+ på 30-väg upprepas.

Inspektören uppgav, på min kuggade första uppkörning, att jag hade kört i 50 km/tim på Södra Ringvägen förbi Västerås resecentrum, där hastighetsbegränsningen är max 30, men jag vägrade att tro på det - och förresten har väl vissa uppkörningselever fått godkänt på uppkörningen även om de kört i cirka 40 km/tim på 30-gata. Förresten borde jag ha fått slippa kuggas för det, att kuggas för såna småsaker gör bara mer skada än nytta för en körkortselev. Jag hade väl lika gärna kunnat bli stoppad av polisen, om nu polisen gjort trafikkontroll där, och då fått en påföljd som avstängning från möjlighet att avlägga körkortsprov de närmaste 3 månaderna alternativt att mitt blivande körkort inte är giltigt förrän 3 månader efter dagen jag avklarat körkortsprovet, eller så hade väl trafikpolisen bara kunnat avstå från att ge mig påföljd för det.

Senaste foruminläggen

Rubrik
Inlägg
Senaste inlägget
4
I går 23:55
4
I går 23:12
Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – körkortsboken 2024 med körkortsteori
Ladda ner Teoribok
PDF   364 sidor   30 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken 2024 med körkortsteori

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Gratis körkortstest