Start > Körkortsforum > Uppkörning i Södertälje

Uppkörning i Södertälje

Björn He 2023-09-15 22:56 ! Citera #
Jossan-88 2014-05-14
Vi har aldrig sagt att han ska köra på några fotgängare, utan vi har sagt att han ska planera sin körning och om nu mot all förmodan måste stanna för fotgängare så ska han göra det innan järnvägsövergången!
Jag har nyss kommit från min gamla trafikskola, och berättade om denna diskussion som vi har här. Och min körlärare är av samma åsikt. Man ska stanna INNAN en järnvägsövergång, och precis som inspektörn skrev här ovan så sa även min trafiklärare att man hinner med god marginal se om det finns någon fotgängare på andra sidan, allt handlar om en planerad körning. Och jag träffade även på en uppkörningsinspektör på körskolan, och han höll med även han och sa att han utan tvekan hade kuggat en elev som hade stanna mitt på spåret. Så sprid inte en massa saker om hur man ska göra när det inte stämmer, det bidrar bara till sämre bilförare i vårt land!
Jag har hittills aldrig stannat i en järnvägskorsning, det beror väl helt eller delvis på att jag aldrig, utom på uppkörningen, varit i Lidköping, där man av konstig anledning anlagt ett övergångsställe direkt efter järnvägskorsningen, trots att sån struktur av vägen icke är bra.
Om jag mot förmodan skulle anses ha brutit mot trafikregler, vilket jag icke bör, då jag stannar för att väja för gående i en järnvägskorsning med ett övergångsställe direkt efter, då tror jag inte jag skulle få körkortsåterkallelse men däremot eventuella böter på brott mot Trafikförordningen (färdats in i en korsning med järnväg eller spårväg på ett icke-tillåtet sätt). Det hade jag kunnat få redan som trafikskoleelev, om jag nu hade övningskört där och stannat i järnvägskorsningen för att lämna företräde för gående just på väg att korsa körbanan; jag skulle anta att åtminstone 50 % av trafikskoleeleverna i Lidköping, eller i alla fall de allra nya eleverna, skulle ha stannat i järnvägskorsningen.

Om det mot förmodan anses behövas ett övergångsställe direkt efter järnvägskorsningen så borde det behövas trafiksignaler som visar rött ljus för fordonstrafiken då gångsignalen visar grönt ljus - och vid rött ljus ska fordonsförare ha stopplikt utanför järnvägskorsningen, för att undvika stopp i järnvägsspåret.

Jossan-88, varken du eller den där ”corax” har väl kört i Lidköping. ”corax” körde väl upp i Farsta och du Jossan i Katrineholm, där finns det såvitt jag vet inga järnvägskorsningar med övergångsställe direkt efter.

Det är för övrigt olämpligt av dig Jossan att försöka provocera mig för att jag inte klarade uppkörningen på första försöket som du gjorde. Såvitt jag vet så klarade inte din sambo uppkörningen på första heller, han blev ju tydligen kuggad på första.
Björn He 2023-09-16 21:57 ! Citera #
Jossan-88 2014-05-11
Du var mig då ett hopplöst fall...
Vi skulle aldrig köra som dig vid plankorsningen, för vi skulle ha planerat vår körning och lyft på blicken för att se vad som kommer längre fram, då ser man i god tid om det finns fotgängare i närheten av övergångsstället. Och har du då inte sett det i tid så har du antingen kört för fort för att du ska hinna se det, eller så har du en dålig planering i din körning. Och jag hade då inte stannat mitt på spåret för att släppa förbi dom, utan jag hade stannat INNAN jag hade kört upp på spåren. Sedan när gångtrafikanterna hade passerat på övergångsstället så hade jag fortsatt min bilfärd över spåret.. Och vem har någonsin skrivit att man ska köra ”farligt fort vid ett övergångsställe”.. Inte jag, och ingen annan förutom du själv!! Planerar man sin körning så vet man vad som finns runt omkring en, samt vad som sker längre fram, och det är det som kallas för PLANERAD KÖRNING! :D :)
Förresten, Jossan, ”corax” blev såvitt jag läst godkänd på första försöket, trots att han eller hon ”råkade” köra för fort på en 30-väg (cirka 40 km/tim), hen sänkte omedelbart farten men hen körde fortfarande för fort. Men blev ”corax” godkänd trots en lindrig fortkörning bara för att han eller hon var körskoleelev och inte privatist?
Björn He 2023-09-17 15:26 ! Citera #
Gäst 2014-05-11
Om jag ansåg mig nödgad att stanna i en plankorsning för att undvika köra på fotgängare skulle det bero på att jag haft dålig uppsikt och därför inte stannat innan plankorsningen, det skulle alltså vara mitt fel att det blev så fel.

Likadant med landsvägen, tvingas bakomvarande bromsa för att undvika krock med mig beror det på att jag missbedömt situationen, alternativt brutit mot lagen, det beror inte på att vägen är för hårt trafikerad (även om den mycket väl kan vara för hårt trafikerad). Skulle hela uppkörningstiden passera väntandes på rätt tillfälle så är det det som får ske, vänta, vänta och vänta.

Om ditt mål är att verka för säkrare vägar så är nog kategorin ’Övrigt’ mer lämplig, generellt handlar detta forum om hur man skall bli en bättre och säkrare förare, inte hur omgivningen skall anpassas efter våra egna tillkortakommanden.
Anser du att jag har rätt att köra på en annan fordonsförare (med flit), om den föraren inte har stannat för att släppa förbi mig, trots att föraren måste ha gjort det (eftersom den haft väjningsplikt)?
Jag frågar för att ni håller på och påstår att man kör farligt om man kör vidare utan att släppa förbi andra fordon.

Jag ska bara berätta en sak: I juni 2015, när jag haft körkort mer än 1 och ½ år, så hade jag faktiskt en kollision med en då 16 år ung tjej på moped, som såvitt jag vet inte ska ha varit tillräckligt beredd att väja för min bil, trots att hon i det fallet var skyldig enligt lag att väja för mig innan hon körde vidare - därför att min bil kom körande från en korsande väg till höger (i hennes färdriktning) på en (större) villagata där väjningsplikt mot fordon från höger gäller. Var det jag som gjorde fel och orsakade kollisionen eller var det hon?

Försäkringsbolagen ansåg (i varje fall den gången) att det var HON som var vållande, medan jag blev helt friad från vållandeansvar, t.o.m. en försäkringsjurist har sagt att man alltid är ensam vållande till en kollision då man haft väjningsplikt, som tjejen på moped hade.
Tjejen på moped hade dock såvitt jag förstår inte direkt lärt sig den så kallade högerregeln, trots att man har ett ansvar att ha tillräcklig kunskap om vilka trafikregler som gäller och hur de skall tillämpas, och hon hade tydligen inte heller sänkt sin hastighet i god tid för att kunna väja för en bil som just kom från höger, utan hon bara närmade sig korsningen där jag kom från höger i cirka 45-50 km/tim (som är FÖR FORT för att hinna väja för korsande trafik).

Bilen jag hade då, som var en av mina allra första ägda bilar, var en Hyundai Elantra tillverkad 1999/2000.
Björn He 2023-09-18 23:00 ! Citera #
inspektörn 2014-05-11
Björn He!
Du saknar ju fullständigt all känsla för bilkörning!
Du säger själv att du medvetet kör farligt för att du inte har tid att vänta! Du låter alltså en tidsaspekt gå före människors liv i trafiken! Om du inte förstår det, kan jag bara beklaga!
Ditt resonemang går också ut på att eftersom man inte byggt motorväg där du körde upp så blev du kuggad! Man skulle nästan tro att du är politiker!!
Om man kommer till en järnvägskorsning där det finns ett övergångsställe bakom, så ser man till att man kan stanna INNAN järnvägskorsningen om det är fotgängare vid övergångsstället! Det kallas planering! Grundläggande för bilkörning!
Din förmåga att prioritera vad som är viktigt är under all kritik! Du resonerar utifrån ståndpunkten att allt du gör är rätt och alla andra har fel,och det är fullkomligt livsfarligt!
Du är inte ensam i trafiken, så se till att lära dig att anpassa dig och din körning till dom faktiska förhållandena istället för att gnälla på en expert, förarprövaren, som är synnerligen välutbildad i bilkörning och vet vad som gäller i trafiken! Lyssna på kritiken och ändra ditt beteende!
I maj 2015, då jag haft körkort 17 månader ungefär och provkörde landsväg på länsväg 259 utanför Haninge, så körde jag faktiskt in på stora landsvägen från en korsande väg samtidigt som en långtradare närmade sig korsningen i 70-80 km/tim, tycker du det var trafikfarligt beteende?
Hade jag kört så på en uppkörning så hade jag kanske kuggats, men om det hade kommit ett polisfordon som tvingats bromsa kraftigt för mig, hade polisen då stoppat mig för att utfärda böter på att inte följt trafikregler (och eventuellt fråntagit mig körkortet) eller hade polisen bara ignorerat saken och låtit mig köra vidare?

Att jag körde in på stora landsvägen i vägen för en lastbil var lyckligtvis ingen katastrof för mig. Jag ”glömde” att uppmärksamma att det just kom en långtradare körande - men lastbilschauffören var lyckligtvis tillräckligt uppmärksam på mig och beredd att bromsa och hann bromsa precis i tid bakom min bil, för att undvika påkörning. Han gjorde väl ändå rätt som bromsade för att undvika påkörning; det handlar ju om att iaktta särskild omsorg och försiktighet för att undvika trafikolyckor!
Inspektören jag körde upp med i Lidköping borde väl ha tänkt likadant, när jag körde in på en större landsväg där, på ett sätt som hindrade/bromsade ned andra fordon som redan körde på landsvägen; det är ingen katastrof om de hinner bromsa för en som kör in på landsvägen, då kanske inspektören hade haft en bättre attityd och ”skonat” mig från kuggning (för relativt lindriga småsaker)!

Jag tycker verkligen att man kan snacka om att uppkörningsinspektörer inte har något liv i sig, som kuggar och kritiserar uppkörningselever bara hur som helst.
Björn He 2023-09-19 09:40 ! Citera #
Om att köra in på en landsväg så att man hindrar/bromsar ned fordon som redan färdas på landsvägen anses som ”trafiksäkerhetsriskabelt trafikbeteende (som skall leda till kuggning på körprov)”, trots att det inte behöver vara brott mot trafikregler, är det då också ett ”trafiksäkerhetsriskabelt trafikbeteende” att exempelvis inte titta vänster i en vägkorsning där högerregeln gäller?

Jag tycker personligen att det är fel att inte lämna företräde och fri väg för ett fordon närmande sig från höger innan man kör vidare då man har väjningsplikt mot fordon från höger. Praktiskt sett spelar det ingen roll om jag som kommer från höger iakttar om något fordon närmar sig vänsterifrån (utan avsikt att i god tid väja för mig), för om han från vänster inte sänker sin hastighet eller stannar i god tid för att väja för mig trots att det är obligatoriskt när högerregeln gäller så är det HAN som är vållande till eventuell kollision som inte följer trafikregler.
Jag tycker att det är lite fel och dessutom ganska konstigt att få lära sig på trafikskolan att man måste titta åt vänster, om man nu får lära sig det. Det var en snubbe som påstod att det är ”ett grovt nybörjarmisstag” att inte titta vänster i gatukorsningar (där högerregeln gäller), och om man kör ut i en korsning utan att titta åt vänster på uppkörningen så blir man kuggad.

I vissa länder som Belgien (och eventuellt även Frankrike) kan det tydligen bli böter på att ta företräde enligt högerregeln utan att titta vänster, men det behöver inte betyda att det är straffbart att inte titta åt vänster i Sverige också; hur många av bilisterna i exempelvis Norge brukar titta vänster i korsningar där fordon från höger har ”förkörsrätt”?

Senaste foruminläggen

Öppet forum – skriv direkt utan att registrera
Starta en egen tråd

Gratis körkortsbok

Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023
Ladda ner Teoribok
PDF   348 sidor   28 MB
Apple Books: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023 Google Play: Teoribok – den senaste körkortsboken med körkortsteori 2023

Teoriprov med videofrågor

Videofrågor – teoriprov med körkortsfrågor på Körkortonline.se Teoriprov, gratis demo