▼ MENY

Teoritest

Vilket trafikslag har minst klimatpåverkan per personkilometer?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Varför är detta relevant att kunna?
– Hela världen försöker minska sina koldioxidutsläpp. Fordonstrafiken står för en betydande del av utsläppen. Detta gör att regeringen och myndigheterna har ett intresse av att få folk att vara så miljövänliga som möjligt.

I kursplanen för B-körkort står det bland annat: ”Kunskapen skall kunna användas för att resa så miljövänligt som möjligt […] hur val av färdmedel, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäkerhet och miljö”. (Transportstyrelsen)

På denna webbplats kan du öva på kunskapsprov för körkort. Det finns också teoritest på engelska och teoritest på arabiska.

Se även: gratis teoribok / körkortsbok online (2024) och PDF-versionen av körkortsboken med körkortsteori 2024.

Exempel på provfrågor:

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: