▼ MENY

Körkortsfrågor

Vad är sant när du måste byta körfält?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu


Körfält upphör (F25)
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

I denna situation gäller de vanliga reglerna för körfältsbyte. Du har störst skyldigheter:

En förare får […] byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra vägtrafikanter.” (Trafikförordningen)

Fordon i vänster körfält har inte väjningsplikt. Däremot berörs de av denna regel: ”En förare som uppmärksammar att någon annan förare avser att köra in i det körfält han eller hon färdas i skall anpassa hastigheten så att inkörningen underlättas.” (Trafikförordningen)

Ansvaret vilar dock på dig att genomföra körfältsbytet ”utan fara eller onödigt hinder”.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Läs mer om teoriprov med filmklipp.

Kategori:

Gratis test – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: