▼ MENY

Är det tillåtet för fordon som färdas i körfältet som fotot är taget från att vika över i mötande körfält vid A för att påbörja en omkörning av en bil?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Där sikten är skymd vid ett backkrön eller i en kurva får omkörning ske endast om körbanan i färdriktningen har minst två körfält i vilka mötande trafik inte får förekomma eller i andra fall där omkörningen kan ske utan att ett körfält avsett för fordon i mötande färdriktning behöver tas i anspråk.” (Trafikförordningen)

En streckad mittlinje betyder inte automatiskt att omkörning är tillåten. Långt ifrån alla skymda ställen har heldragna linjer. Det skulle vara en allt för stor arbetsbörda att åka runt på samtliga vägar i hela landet och bedöma om sikten är skymd genom att ta hänsyn till årstiden, nya träd som kan växa upp och försämra sikten med mera. Därför gäller bedömningen före linjen i detta fall.

Om fordonet inte hade vikit över i mötande körfält skulle ”Ja, men det är inte rekommenderat eftersom sikten är skymd” vara rätt. Men nu viker föraren alltså över i mötande körfält vilket inte är tillåtet enligt citatet ur Trafikförordning.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil