▼ MENY

Du kör bilen som fotot är taget från. Får du svänga in till höger vid A?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Påbudsmärket är det enda tydliga alternativet. De andra alternativen talar mer om generella saker och regler. Vägmärken gäller före regler.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil