▼ MENY

Körkortsfrågor

Hastighetsbegränsningen på denna vägsträcka har sänkts från 110 till 90 km/h. Vilken är den främsta anledningen till det?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Buller betyder ljud från trafiken (i detta fall ljudet av däck mot asfalten vid höga hastigheter). Det är för boende nära vägen som buller är ett problem. Notera de bullerdämpande åtgärderna (mur/glas) vid sidan av vägen.

Varför ska jag kunna detta?
– Trafikförordningen anger att du ska ”visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.” Om du tror att hastigheten är sänkt för att du inte ska störas när du sitter i din bil, kanske du inte respekterar sänkningen eftersom du inte upplever något problem. Om du däremot vet att sänkningen görs för att inte störa boende nära vägen kanske du visar större förståelse. Oavsett: beslutsfattarna har bestämt att alla som vill ha körkort måste kunna saker om miljö/buller/hänsyn.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: