▼ MENY

Körkortsfrågor

Hur ska du agera med tanke på de gående?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Oskyddade trafikanters säkerhet är alltid viktigare än regler om stoppförbud. Det ska dock tilläggas att det inte räknas som stannande när du står stilla för att låta gående passera ett övergångsställe.

Stannande med fordon avser ett stillastående som […] inte sker för att undvika fara […] inte föranleds av trafikförhållandena” (Transportstyrelsen).

Två citat ur Trafikförordningen:

Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.

Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Se även: körkortsfrågor med videoklipp.

Kategori:

Körkortsfrågor – gratis demo

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: