▼ MENY

Du kör den röda bilen på fotot. Gäller några speciella regler i cirkulationsplatsen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Det finns aldrig cirkulationsplatser som tvingar dig att köra ut på en viss avfart och körriktningen är alltid samma (moturs).

Påbudsmärket rakt fram på fotot anger bara att körriktningen i cirkulationsplatsen är moturs, som den alltid är.


Påbjuden körriktning (D1)
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Användbara länkar:

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil