▼ MENY

Körkortstest

Du vill parkera på sträckan som parkeringsskylten avser. Vilket påstående är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Det är sant att du enligt Trafikförordningen inte får parkerai en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant”. Men, Trafikförordningen anger också: ”Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel, gäller anvisningen framför regeln.” Parkeringsskylten är en anvisning som gäller före 10-metersregeln.

Här är hela rangordningen:

  1. Polisens tecken
  2. Trafiksignaler
  3. Vägmärken
  4. Regler (10-metersregeln exempelvis)

Du behöver alltså inte tänka på avståndet, eftersom vägmärket gäller före regeln. Man kan säga att den som satte upp parkeringsskylten har gjort bedömningen att det är lämpligt att parkera på den sträckan, eftersom vägen är bred.

Men jag får väl inte blockera utfarten?
– Nej, var dock uppmärksam på att frågan säger att du vill parkera ”på sträckan som parkeringsskylten avser”. Om du gör det, kommer du inte att blockera utfarten.

Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1000 körkortstestfrågor.

Det finns även en gratis körkortsbok / teoribok online (2024). Missa inte körkortsboken som PDF med körkortsteori

Här finns exempel på fler förklaringar:

Se även: körkortsfrågor med video.

Kategori:

Gratis test – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: