▼ MENY

Gäller speciella regler när du blir omkörd?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

När en förare som färdas på väg uppmärksammar att någon avser att köra om […] Föraren får inte öka hastigheten eller på något annat sätt försvåra omkörningen.” (Trafikförordningen)

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil