▼ MENY

Körkortsfrågor

Har du väjningsplikt mot trafikanter som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu


Cykelöverfart (B8)

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.” (Trafikförordningen)

Är inte det sista alternativet också rätt?
– Delvis, men det som gör alternativet fel är att ordet ”Nej”. Du har väjningsplikt. Det sista alternativet sträcker sig bara till trafikanter som ”är ute på cykelöverfarten”. Väjningsplikt är ett starkare ord som även inkluderar trafikanter som närmar sig cykelöverfarten. Trafikförordningen säger:

Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna. Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2024 online eller ladda ner körkortsboken 2024 gratis som PDF.

Fler exempel på teorifrågor:

Se även: körkortstest med video.

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: