▼ MENY

Är det tillåtet för vanliga trafikanter att vända på motorvägen genom att utnyttja förbindelsevägen på bilden?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.” (Trafikförordningen)

Motorvägar är byggda för att vara säkra. Det skulle vara mycket osäkert om vanliga trafikanter fick använda dessa förbindelser som inte alls håller samma höga säkerhetsnivå som avfarter och accelerationsfält.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Körkortsfrågor – 65 st gratis

Köp alla 1 000 frågor för personbil