▼ MENY

Hur ska du agera för att minimera koldioxidutsläppen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Kör inte på tomgång. Bilen drar mer bränsle på tomgång än man tror. På tomgång släpper bilen dessutom ut betydande mängder farliga ämnen. […] Starta motorn först i det ögonblick som du ska köra iväg – då får du snabbt upp temperaturen i motorn och i bilen.” (Trafikverket)

Köp alla 1 000 frågor för personbil