▼ MENY

Du kör på en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h och blir på grund av ett tekniskt fel tvungen att parkera din bil på körbanan. Måste du sätta ut en varningstriangel?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

En ”varningstriangel skall sätta ut […] där den högsta tillåtna hastigheten är högre än 50 kilometer i timmen och där fordonet inte får stannas eller parkeras […] En varningstriangel ska sättas ut också när fordonet av något annat skäl har parkerats på en körbana och väderleksförhållandena eller andra omständigheter gör det svårt för andra förare att se fordonet i tid.” (Trafikförordningen)

Körkortsboken (upplaga 19, sida 104) väljer dock att beskriva det på följande sätt: ”På vägar med hastighetsgräns 60 km/h eller högre […] Sätt ut varningstriangel”. Högre än 50 km/h innebär i praktiken att regeln börjar gälla först vid 60 km/h, då det är nästa steg på hastighetsskalan.

Genomgång av alternativen:

  • Ja, alltid, eftersom bilen har blivit stående på körbanan på grund av motorfel eller liknande.
    – Fel enligt citatet ur Trafikförordningen.
  • Ja, alltid, eftersom den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h.
    – Fel, det är vid högre än 50 km/h som triangeln måste sättas ut. Exakt 50 km/h är inte högre än 50 km/h.
  • Endast om väderleksförhållandena eller andra omständigheter gör det svårt för andra förare att se fordonet i tid.
    – Rätt enligt citatet ur Trafikförordningen.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2021 online.

Fler exempel på teorifrågor:

Teoriprov gratis – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil