▼ MENY

Är det tillåtet att köra om en cyklist precis innan en järnvägskorsning som saknar bommar?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Omkörning får inte heller ske strax före eller i en plankorsning […] Tvåhjuliga fordon utan sidvagn får dock köras om.” (Trafikförordningen)

Om vägen är bred och sikten är god skulle det inte vara säkert eller smidig om du var tvungen att bromsa in kraftigt och köra i snigelfart bakom cyklisten (och därmed passera den farliga järnvägsöverfarten i mycket låg hastighet).

Om vägen är smal och sikten är skymd får du dock inte köra om enligt andra regler. Här frågas det dock bara om det generellt är tillåtet, vilket det är.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Fler exempel på teorifrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil