▼ MENY

Körkortsfrågor

När du är väldigt nära den kommande korsningen kommer du på att du ska svänga höger. Du hinner inte förbereda din sväng som du brukar. Vad är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

En förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.” (Trafikförordningen)

Frågan anger att du inte hinner förbereda dig som du brukar (till exempel sänka farten).

Genomgång av alternativen:

 • Jag får endast svänga om det inte på något sätt påverkar trafiken bakom mig.
  – Fel, du får ha en viss påverkan, så länge det inte innebär fara eller onödigt hinder. Att bakomvarande får sänka farten lite räknas inte som fara eller onödigt hinder.

 • Jag får endast svänga om det inte innebär fara eller onödigt hinder för trafiken bakom mig.
  – Rätt, se citaten ur Trafikförordningen ovanför.

 • Jag får alltid svänga förutsatt att jag visar min avsikt med körriktningsvisare.
  – Fel, det räcker inte att blinka några få meter innan en korsning när farten är så hög. Trafikförordningen anger: ”Tecken skall ges i god tid innan den avsedda manövern genomförs”.

 • Jag får alltid svänga eftersom det är en högersväng.
  – Fel, se citaten ur Trafikförordningen ovanför. Oftast pratar man om att vänstersvängar är farliga, men även en högersväng kan vara farlig om du bromsar kraftigt och använder blinkers först i sista sekund.

Detta är ett exempel på en av alla 1000 körkortsfrågor på Körkortonline.se. Det finns även 1000 körkortsfrågor på engelska och 1000 körkortsfrågor på arabiska.

Läs också körkortsboken 2024 online eller ladda ner körkortsboken 2024 gratis som PDF.

Fler exempel på teorifrågor:

Flera av våra provfrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: