▼ MENY

Teorifrågor

Vad gäller i nästa korsning?


Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt (A29)
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Köp alla 1 000 frågor för personbil