▼ MENY

Körkortsprov

Vad betyder de röda siffrorna längst ner på tilläggstavlan?


Tidsangivelse (T6)
Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Alternativet ”Förbud mot det märket ovanför anger mellan klockan 8 och 13 på röda dagar (sön- och helgdagar).” är inte rätt eftersom tilläggstavlan inte säger något om att det är förbud.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Missa inte teoriboken / körkortsboken online (2022).

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Testa gratis demo av teoriprov

Köp alla 1 000 frågor för personbil