▼ MENY

Körkortsprov

Du vill fortsätta rakt fram. Får du passera bussarna?

Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. […] Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. […] Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet […] när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning” (Trafikförordningen).

Att någon går ut mellan stillastående bussar är en risk som går att förutse. Du kan med andra ord inte köra fort och hävda att det är omöjligt att förutse att någon går ut på vägen.

Genomgång av alternativen:

 • Nej, eftersom bussen närmast mig signalerar att den ska lämna hållplatsen.
  – Fel, bussen närmast dig blinkar med höger blinkers. Om den är på väg att lämna hållplatsen, ska föraren använda vänster blinkers.

 • Nej, eftersom vägmärket ovanför vägen förbjuder det.
  – Fel, vägmärket ovanför kallas Markeringsskärm för hinder. Vägmärket används för att höga fordon lättare ska kunna se höjdhindret ovanför vägen.

 • Ja, om jag håller tillräckligt låg hastighet för att kunna stanna om någon går ut mellan bussarna.
  – Rätt, det är viktigt att du håller låg hastighet så att du kan stanna om någon går ut mellan bussarna.

 • Ja, om jag ökar hastigheten så att jag hinner förbi innan någon buss ska lämna hållplatsen.
  – Fel, du ska inte öka hastigheten i en riskfylld situation som denna.

Körkortonline.se erbjuder teorifrågor online. På denna sida ser du exempel på en teorifråga med tillhörande förklaring (se även de engelska (gratis demo) och arabiska (gratis demo) teorifrågorna).

Missa inte teoriboken / körkortsboken online (2024) och lättlästa körkortsboken som PDF

Fler exempel på frågor och förklaringar:

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: