▼ MENY

Körkortsprov

Vad gäller vid busshållplatsen på bilden förutsatt att ingen buss kommer?

På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning”. (Trafikförordningen)

Alternativen ser väldigt lika ut, skillnaderna är orden alltid, aldrig, avstigning, avlastning.

Köp alla 1 000 frågor för personbil