▼ MENY

Vad innebär vägmärket?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »


Områdesmärke (E20)
Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller. Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas. Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbud och tillåtelser som får anges.

Det är inte tillåtet att parkera ”överallt” (det är till exempel aldrig tillåtet att parkera i en korsning). Dessutom kan andra anvisningar finnas, vilket gör att ”överallt” inte stämmer.

Köp alla 1 000 frågor för personbil