▼ MENY

Du ska till väg 55. Vad stämmer?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Väg 55 och 72 står i mitten, vilket betyder att du kommer dit om du kör rakt fram. Både höger och vänster körfält fortsätter rakt fram, alltså kommer du till 55 och 72 oavsett vilket du väljer.

Du kan anta att hastighetsgränsen inte är över 70 km/h, då det ser ut att vara i tättbebyggt område. Frågan och alternativen är dessutom inte utformade för att du ska tänka på om du får välja körfält eller måste hålla till höger.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1 000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Gratis demo – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil