▼ MENY

Körkortsfrågor

Innebär varningsmärket till höger att du kör på en huvudled?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu


Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt (A29)
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Med största sannolikhet innebär vägmärket att du inte kör på en huvudled. Detta eftersom vägmärket anses vara onödigt på en huvudled. På en huvudled räcker det med en huvudledsskylt för att du ska veta vad som gäller.

Om en huvudled fortsätter på ett oväntat sätt, brukar i stället detta vägmärke användas:


Vägars fortsättning i korsning (T15)

Varför är detta viktigt – korsande trafik har ju väjningsplikt oavsett?
– Det är viktigt för framtida korsningar. I den närmast kommande korsningen har du inte väjningsplikt. Men om du felaktigt tror att du kör på en huvudled, kan en farlig situation uppstå 3, 4 eller 5 korsningar längre fram. Att felaktigt tro att du kör på en huvudled är inte trafiksäkert!

Är det 100 % säkert att jag inte kör på en huvudled?
– Nej, dock är det högst troligt att du inte gör det. Oavsett så talar aldrig vägmärket i videon om att du kör på en huvudled. Endast vägmärket för huvudled talar om att du kör på en huvudled:


Huvudled (B4)

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videofrågor.

Kategori:

Gratis demo – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: