▼ MENY

Körkortsfrågor

Har du väjningsplikt enligt högerregeln i vägkorsningen där videon tar slut?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Eftersom det inte finns något som tyder på annat, är det högerregeln som gäller i korsningen.

Högerregeln: ”När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger” (Trafikförordningen).

Korsar inte fordon från höger en gång- och cykelbana?
– Nej, korsningens utformning gör det tydligt att eventuella gång-/cykelbanor tar slut innan bilvägen. Om tanken var att ge de gående företräde, skulle ett övergångsställe finnas på platsen. Det kan vara svårt att identifiera en cykelbana. Transportstyrelsen har dock sagt att: ”En cykelbana korsar generellt inte en väg/gata”.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Flera av våra teorifrågor är videofrågor.

Kategori:

Gratis teoriprov

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: