▼ MENY

De båda körfälten på 50-vägen går i samma riktning och motorcykeln har precis gjort en omkörning av bilen som fotot är taget från. Vad är sant?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

[…] får du i följande fall köra om till höger […] På en väg där hastigheten är begränsad till 70 km/h eller lägre och det finns minst två markerade körfält för färd i samma riktning.” (Du och jag i trafiken, upplaga 28, sida 223–224)

Köp alla 1 000 frågor för personbil