▼ MENY

Körkortsfrågor

Får du stanna för att släppa av en passagerare vid den röda pilen?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Platsen är ett farthinder:


Farthinder (M17)
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.

Notera också kantstenen på sidorna. Det finns inget avbrott som det skulle finnas om det var ett övergångsställe eller en cykelpassage. Till vänster finns det dessutom en yta med gräs.

Detta vägmärke finns i början av videon:


Förbud mot att parkera fordon (C35)

Det förbjuder bara parkering, inte att stanna.

Det ser inte ut som att infart till någon fastighet försvåras. Men även om infart försvåras, är det inte förbjudet eftersom du stannar. Trafikförordningen förbjuder bara parkerande, inte stannande: ”Ett fordon får inte parkeras […] på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras”.

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Se även: körkortsfrågor med video.

Kategori:

Gratis test – testa frågorna

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: