▼ MENY

Körkortsfrågor

Du ska svänga höger. Vad är sant om en cyklist närmar sig bakifrån och vill korsa vägen vid cykelpassagen (röd pil)?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1000 betalfrågorna.
Köp alla 1000 frågor nu

Både du och cykelpassagen till höger har grönt ljus:


Grön (SIG3)

Det är gående som har rött:


Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens (SIG6)

Cykelpassagen till höger är bevakad. ”En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler”. (Förordningen om vägtrafikdefinitioner)

Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.

En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.

Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelpassager.
” (Trafikförordningen)

Genomgång av alternativen:

  • Jag har väjningsplikt mot cyklisten.
    – Rätt, se citatet ur Trafikförordningen ovanför.

  • Jag har inte väjningsplikt mot cyklisten. Dock ska jag anpassa hastigheten så att ingen fara uppstår.
    – Fel, du har väjningsplikt. Att anpassa hastigheten är bra, men faktumet kvarstår att du har väjningsplikt, vilket innebär fler skyldigheter än att bara anpassa hastigheten. Du måste stanna om en cyklist vill cykla över.

  • Jag har inga skyldigheter mot cyklisten, eftersom jag har grönt.
    – Fel. Trots att du har grönt, har du skyldigheter mot cyklisten (som också har grönt).

På denna sida ser du exempel på hur en körkortsfråga med tillhörande förklaring ser ut. Skapar du ett konto på Körkortonline.se får du tillgång till över 1000 nya körkortsfrågor online (även på engelska och arabiska).

Exempel på körkortsfrågor:

Just denna fråga är en av våra videoteorifrågor.

Kategori:

Teoriprov gratis – testa nu

Köp alla 1000 frågor

Körkortsfrågor – öva på körkortstest / teoriprov
Personligt konto med alla 1000 frågor.

Obegränsat antal prov under giltighetstiden.

Välj giltighetstid: