▼ MENY

Vad är PM10?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Inandningsbara partiklar, PM10, är mikroskopiskt små partiklar. PM10 betyder ’particulate matter 10’ och är massan av de partiklar som har en diameter på mindre än 10 mikrometer (miljondels meter). Dessa partiklar kan vi andas in och de minsta kan ta sig ner i lungorna.” (Trafikverket)

Cookies används. Mer info: ”Cookies” i sidfoten.

Köp alla 1 000 frågor för personbil