▼ MENY

En älg börjar gå över vägen. Du inser att du måste väja kraftigt för att undvika en olycka. Vilket alternativ är bäst?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu »

Älgar och hjortdjur vänder sällan när de väl har börjat gå över vägen – om du inte hinner bromsa ska du alltid försöka styra bakom djuret.” (Du och jag i trafiken, upplaga 28, sida 75)

Köp alla 1 000 frågor för personbil