▼ MENY

Vilken är vägens högsta tillåtna hastighet efter skyltarna som varnar för avsmalnande väg?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu


Rekommenderad lägre hastighet (E11)
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

I citatet ovanför, notera ”lägre hastighet än den högsta tillåtna”. Detta innebär att den högsta tillåtna hastigheten styrs av den vanliga hastighetsskylten, alltså 70 km/h i detta fall.

Men måste jag inte köra långsammare än 70 km/h om det till exempel är vägarbetare nära vägen?
– Jo, fast ”vägens högsta tillåtna hastighet” (som det frågas efter) ska tolkas som ”hur fort får du absolut maximalt köra om det är perfekta förhållanden”. I just denna fråga handlar det alltså inte om några bedömningar, utan bara om skyltförståelse.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis teoriprov – 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil