▼ MENY

Är det tillåtet att köra fortare än 50 km/h efter den blåvita skylten om du bedömer att det är lämpligt?

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna.
Köp alla 1 000 frågor nu

Skyltens betydelse:


Rekommenderad lägre hastighet (E11)
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

Notera orden ”lämpligt” och ”rekommenderad”. Dessa ord signalerar inget tvång. Om det nu skulle vara ett tvång att hålla sig under 50 km/h, vad är det då för skillnad på denna skylt och en vanlig rund hastighetsskylt (C31)? Ingen i så fall, vilket skulle innebära att E11 är helt onödig.


Hastighetsbegränsning (C31)
Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

Alltså:

  • E11 (fyrkantig blå/vit) = det är inte lämpligt att köra fortare, men du får göra det.
  • C31 (rund gul/röd/svart) = det är olagligt att köra fortare.

Här på Körkortonline.se kan du skapa ett konto och öva på mer än 1 000 körkortsfrågor.

Du kan också läsa körkortsteori online.

Fler exempel på körkortsfrågor:

Gratis test – testa 65 frågor

Köp alla 1 000 frågor för personbil